Odpadní vody

Prosinec 2007 - Při laboratorních zkouškách obsahu nepolárních extrahovatelných látek v odpadní vodě s obsahem penetrantu Britemor 745 EKO jsme dosáhli nejnižší koncentrace NEL. Při koncentraci 20:1 s vodou byl obsah NEL 10mg/l, což je 2x až 150x méně než u ostatních výrobců. Zkoušky se prováděly v souladu s nařízením č.61/2003.

Červen 2008 - Do provozu bylo uvedeno separační čistící zařízení pro použitý penetrant postemulgační způsob Britemor 760 a emulgátor H92. Zařízení podstatným způsobem zlevnilo likvidaci odpadní vody mj. odstranilo používání aktivního uhlí.    
  kontakt na správce www.ndt-nt.cz Development by www.net-base.cz